AYAŞ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ DUYURUSU

Geri

AYAŞ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLAN METNİ DUYURUSU

14 Eylül 2020

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

 Ayaş Belediye Başkanlığından :

            Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede  Açık adresi, Niteliği, Kira süresi, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazlar  2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45, 46 ve 47' nci maddeleri gereği Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

            1-  İhale 02/07/2018 Pazartesi günü Saat 10:30' da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılmaya başlayacak ve ekli listede ki, sıra takip edilerek 03/07/2018 Salı günü de devam edecektir.

            2-  İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a-         Yerleşim Yeri Belgesi,

b-         Nüfus Kayıt Örneği,

c-         Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d-         Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli  İmza Sirküleri,

e-         Vekâleten katılanlar için Noter’ den onaylı vekâletname,

       İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir.

            3-  İhaleye katılmak isteyen istekliler Kira şartnamesinde belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kira Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

            4-  Kiralanan taşınmazdan mütevellit bütün vergi, resim ve harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

            5-  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen' ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin ONAY' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

            6-  İhale suretiyle kiralanacak taşınmazların kira şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

            7-  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihalesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Burhan DEMİRBAŞ

Belediye Başkan V. 

 

AYAŞ BELEDİYESİ

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULERİN LİSTESİ

                       

S.NO

MAHALLESİ

CADDE / SOKAK

KAPI NO

AÇIKLAMA

NİTELİĞİ

KİRA

AYLIK

GEÇİCİ

İHALE

İHALE

 

SÜRESİ

MUHAMMEN

TEMİNAT

TARİHİ

SAATİ

 

 

KİRA BEDELİ

BEDELİ

 

 

 

1

Çiğdemci Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

 

Yeni Belediye Binası Bodrum + Zemin A

İşyeri

3 Yıl

200,00

216,00

02 Temmuz 2018

10:30

 

2

Çiğdemci Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

 

Yeni Belediye Binası Zemin B + 1. Kat

İşyeri

3 Yıl

250,00

270,00

02 Temmuz 2018

10:35

 

3

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

2/C

 Eski Belediye Binası

İşyeri

3 Yıl

1.510,00

1.630,80

02 Temmuz 2018

10:40

 

4

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/B

 

İşyeri

3 Yıl

480,00

518,40

02 Temmuz 2018

10:45

 

5

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/F

 

İşyeri

3 Yıl

660,00

712,80

02 Temmuz 2018

10:50

 

6

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/G

 

İşyeri

3 Yıl

650,00

702,00

02 Temmuz 2018

10:55

 

7

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/H

 

İşyeri

3 Yıl

560,00

604,80

02 Temmuz 2018

11:00

 

8

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/I

 

İşyeri

3 Yıl

410,00

442,80

02 Temmuz 2018

11:05

 

9

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/K

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

150,00

162,00

02 Temmuz 2018

11:10

 

10

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/L

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

150,00

162,00

02 Temmuz 2018

11:15

 

11

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/J

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

161,00

173,88

02 Temmuz 2018

11:20

 

12

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/I

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

161,00

173,88

02 Temmuz 2018

11:25

 

13

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/13

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

100,00

108,00

02 Temmuz 2018

11:30

 

14

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/16

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

02 Temmuz 2018

11:35

 

15

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/19

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

02 Temmuz 2018

11:40

 

16

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/11

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

02 Temmuz 2018

11:45

 

17

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/31

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

250,00

270,00

02 Temmuz 2018

11:50

 

18

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/1-2

Eski Belediye Binası

İşyeri

3 Yıl

355,00

383,40

02 Temmuz 2018

11:55

 

19

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1

Alt Kat

İşyeri

3 Yıl

195,00

210,60

02 Temmuz 2018

12:00

 

20

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/I

Alt Kat

İşyeri

3 Yıl

155,00

167,40

02 Temmuz 2018

12:05

 

21

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/L

Üst Kat

İşyeri

3 Yıl

175,00

189,00

02 Temmuz 2018

12:10

 

22

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/U

Üst Kat

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

02 Temmuz 2018

12:15

 

23

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/P

Üst Kat

İşyeri

3 Yıl

175,00

189,00

02 Temmuz 2018

12:20

 

24

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/R

Belediye Depo

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

02 Temmuz 2018

12:25

 

25

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/T

Üst Kat

İşyeri

3 Yıl

100,00

108,00

02 Temmuz 2018

12:30

 

26

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/S

 

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

02 Temmuz 2018

12:35

 

27

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/O

 

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

02 Temmuz 2018

12:40

 

28

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/E

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

02 Temmuz 2018

12:45

 

29

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/G

 

İşyeri

3 Yıl

130,00

140,40

02 Temmuz 2018

12:50

 

30

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/H

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

02 Temmuz 2018

12:55

 

31

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/L

 

İşyeri

3 Yıl

130,00

140,40

03 Temmuz 2018

10:30

 

32

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/P

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

10:35

 

33

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/M

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

10:40

 

34

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/F

 

İşyeri

3 Yıl

130,00

140,40

03 Temmuz 2018

10:45

 

35

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

2

Kantar Binası 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

03 Temmuz 2018

10:50

 

36

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

8

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

10:55

 

37

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

9

 

İşyeri

3 Yıl

130,00

140,40

03 Temmuz 2018

11:00

 

38

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

10

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

11:05

 

39

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

1

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

03 Temmuz 2018

11:10

 

40

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

3

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

11:15

 

41

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

4

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

03 Temmuz 2018

11:20

 

42

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

6

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

03 Temmuz 2018

11:25

 

43

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

7

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

03 Temmuz 2018

11:30

 

44

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/D

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

03 Temmuz 2018

11:35

 

45

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/E

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

03 Temmuz 2018

11:40

 

46

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/B

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

03 Temmuz 2018

11:45

 

47

Hocasinan Mahallesi

Menderes Meydanı

1/C

 

İşyeri

3 Yıl

125,00

135,00

03 Temmuz 2018

11:50

 

48

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/G

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

03 Temmuz 2018

11:55

 

49

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/I

 

İşyeri

3 Yıl

155,00

167,40

03 Temmuz 2018

12:00

 

50

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/H

 

İşyeri

3 Yıl

145,00

156,60

03 Temmuz 2018

12:05

 

51

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/K

 

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

03 Temmuz 2018

12:10

 

52

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/L

 

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

03 Temmuz 2018

12:15

 

53

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/M

 

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

03 Temmuz 2018

12:20

 

54

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/N

 

İşyeri

3 Yıl

120,00

129,60

03 Temmuz 2018

12:25

 

55

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/C

 

İşyeri

3 Yıl

110,00

118,80

03 Temmuz 2018

12:30

 

56

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/A

 

İşyeri

3 Yıl

145,00

156,60

03 Temmuz 2018

12:35

 

57

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/F

 

İşyeri

3 Yıl

165,00

178,20

03 Temmuz 2018

12:40

 

                             

 

58

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/J

 

İşyeri

3 Yıl

 165,00

178,20

 03 Temmuz 2018

12:45

59

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/B

 

İşyeri

3 Yıl

240,00

259,20

 03 Temmuz 2018

12:50

60

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/G

 

İşyeri

3 Yıl

150,00

162,00

 03 Temmuz 2018

12:55

61

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/A

 

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

 03 Temmuz 2018

13:00

62

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/D

 

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

 03 Temmuz 2018

13:05

63

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/E

 

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

 03 Temmuz 2018

13:10

 

Burhan DEMİRBAŞ

Belediye Başkan V. 

DİĞER DUYURULAR