Ayaş Belediye Başkanlığından :TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Geri

Ayaş Belediye Başkanlığından :TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

14 Eylül 2020

Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede  Açık adresi, Niteliği, Kira süresi, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazlar  2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45, 46 ve 47' nci maddeleri gereği Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

            1-  İhale 30/07/2018 Pazartesi günü Saat 10:30' da Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılmaya başlayacak ve ekli listede ki, sıra takip edilerek 31/07/2018 Salı günü de devam edecektir.

            2-  İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a-         Yerleşim Yeri Belgesi,

b-         Nüfus Kayıt Örneği,

c-         Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d-         Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli  İmza Sirküleri,

e-         Vekâleten katılanlar için Noter’ den onaylı vekâletname,

       İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir.

            3-  İhaleye katılmak isteyen istekliler Kira şartnamesinde belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Kira Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

            4-  Kiralanan taşınmazdan mütevellit bütün vergi, resim ve harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

            5-  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen' ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin ONAY' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

            6-  İhale suretiyle kiralanacak taşınmazların kira şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

            7-  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihalesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Burhan DEMİRBAŞ

                                                                                                                                                                                                         Belediye Başkan V.

 

 

 

AYAŞ BELEDİYESİ

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULERİN LİSTESİ

                       

 

S.NO

MAHALLESİ

CADDE / SOKAK

KAPI NO

AÇIKLAMA

NİTELİĞİ

KİRA SÜRESİ

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

1

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/B

 

İşyeri

3 Yıl

250,00

270,00

30 Temmuz 2018

10:30

 

2

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/F

 

İşyeri

3 Yıl

660,00

712,80

30 Temmuz 2018

10:35

 

3

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/G

 

İşyeri

3 Yıl

650,00

702,00

30 Temmuz 2018

10:40

 

4

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/H

 

İşyeri

3 Yıl

560,00

604,80

30 Temmuz 2018

10:45

 

5

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/I

 

İşyeri

3 Yıl

410,00

442,80

30 Temmuz 2018

10:50

 

6

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/K

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

30 Temmuz 2018

10:55

 

7

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/L

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

30 Temmuz 2018

11:00

 

8

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/J

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

30 Temmuz 2018

11:05

 

9

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

7/I

Havuzlu Çarşı

İşyeri

3 Yıl

135,00

145,80

30 Temmuz 2018

11:10

 

10

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/13

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

100,00

108,00

30 Temmuz 2018

11:15

 

11

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/16

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

30 Temmuz 2018

11:20

 

12

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/19

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

30 Temmuz 2018

11:25

 

13

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/11

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

140,00

151,20

30 Temmuz 2018

11:30

 

14

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

5/31

2.Kısım İşhanı

İşyeri

3 Yıl

250,00

270,00

30 Temmuz 2018

11:35

 

15

Camiatik Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/1-2

Eski Belediye Binası

İşyeri

3 Yıl

355,00

383,40

30 Temmuz 2018

11:40

 

16

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1

Alt Kat

İşyeri

3 Yıl

195,00

210,60

30 Temmuz 2018

11:45

 

17

Camiatik Mahallesi

İhsan Kılıç Caddesi

1/I

Alt Kat

İşyeri

3 Yıl

155,00

167,40

30 Temmuz 2018

11:50

 

18

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/D

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

11:55

 

19

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/E

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:00

 

20

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/F

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:05

 

21

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/G

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:10

 

22

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/H

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:15

 

23

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/L

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:20

 

24

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/P

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:25

 

25

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

1/M

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:30

 

26

Hocasinan Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı

2

Kantar Binası 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

30 Temmuz 2018

12:35

 

27

Hocasinan Mahallesi

Menderes Meydanı

1/D

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:40

 

28

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

8

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:45

 

29

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

10

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

30 Temmuz 2018

12:50

 

30

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

1

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

31 Temmuz 2018

10:30

 

31

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

3

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

31 Temmuz 2018

10:35

 

32

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

4

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

31 Temmuz 2018

10:40

 

33

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

6

 

İşyeri

3 Yıl

85,00

91,80

31 Temmuz 2018

10:45

 

34

Hocasinan Mahallesi

Okullar Caddesi

7

 

İşyeri

3 Yıl

90,00

97,20

31 Temmuz 2018

10:50

 

35

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/C

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

10:55

 

36

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/D

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:00

 

37

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/E

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:05

 

38

Hocasinan Mahallesi

Uluyol Caddesi

2/B

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:10

 

39

Hocasinan Mahallesi

Menderes Meydanı

1/C

 

İşyeri

3 Yıl

125,00

135,00

31 Temmuz 2018

11:15

 

40

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/F

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:20

 

41

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/I

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:25

 

42

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/H

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:30

 

43

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/K

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:35

 

44

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/L

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:40

 

45

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/M

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:45

 

46

Oltan Mahallesi

Şehit Olgun Gökmen Cd.

24/N

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:50

 

47

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/C

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

11:55

 

48

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/A

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:00

 

49

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/F

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:05

 

 

50

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/J

 

İşyeri

3 Yıl

 115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:10

51

Oltan Mahallesi

Gülami Caddesi

46/B

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

 124,20

31 Temmuz 2018

12:15

52

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/G

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:20

53

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/A

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:25

54

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/D

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:30

55

Oltan Mahallesi

Sanayi Caddesi

5/E

 

İşyeri

3 Yıl

115,00

124,20

31 Temmuz 2018

12:35

56

Akkaya Mahallesi

 

33/A

 

İşyeri

3 Yıl

150,00

162,00

31 Temmuz 2018

12:40

DİĞER DUYURULAR