AYAŞ BELEDİYESİNDEN DUYURULUR.

Geri

AYAŞ BELEDİYESİNDEN DUYURULUR.

14 Eylül 2020

AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
         

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel ÇalıştırılmasınaDayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdareŞirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 SayılıKanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 ÜncüMaddelerinin Uygulanmasına DairUsul Ve Esasların 38 ve 39uncu Maddeleri Uyarınca Sınav Kurulunun Teşkili ve Sınavın Gerçekleştirilmesi

 

 

 

Çalışanın

Sonuç (Başarılı/Başarısız)

 

NO

 

ADI SOYADI

 

1

 

ABDULLAH DEMİR

Başarılı

 

2

 

ACAR AKSOY

Başarılı

 

3

 

ALİ BAYSAL

Başarılı

 

4

 

GÜREL YILDIRIM

Başarılı

 

5

 

İSMAİL KAYA

Başarılı

 

6

 

MEMDUH KESKİN

Başarılı

 

7

 

MUZAFFER AYTEKİN

Başarılı

 

8

 

OĞUZ KAYA

Başarılı

 

9

 

OSMAN TÜRK

Başarılı

 

10

 

SATILMIŞ BÜTÜNER

Başarılı

 

11

 

SELAHATTİN AYAN

Başarılı

 
         
         
         
         
     

Komisyon Başkanı

     

Murat ÖZYÖN

     

Belediye Başkan Yard.

 

DİĞER DUYURULAR