Tekke Köyü

Abdüsselam Dağı’nın güney yamacında ve Gökler’in batısında yer alan Tekke’nin ilçeye uzaklığı 19 km’dir. 250 haneli köyün nüfusu 450 civarındadır.

 

Tekke Köyü höyüğü, eski yerleşme alanlarından biri olup, ilk çağlara ait bol miktarda antik malzeme bulunmuştur. Bu bölgede yeni taş dönemine ait el baltası ile bakır dönemine ait çok sayıda seramik bulunmuştur. Öğütme taşı, testi, Hitit Bardağı, içki kabı gibi eşyalar da bulunan tarihi malzemeler arasındadır. Köyde “Veli Dede Türbesi” vardır. Yakınında, bu köye bağlı “Karakoyunlu” ve “Atasoy” adlarıyla bilinen yerleşme birimleri yer alır.

 

Genellikle kuru tarım yapılır.  Buğday ve arpa ekimi yaygındır. Ankara Çayı kenarında sulu tarım uygulaması da vardır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı da geçim kaynakları arasında yerini alır..

Eğitim taşımalı olarak yapılmaktadır. Köyün içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri vardır.

© 2019 Ayaş Belediyesi