İnanç Turizmi

Ayaş ve çevresinde çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan pek çok türbe adak ve ziyaret yeri bulunmaktadır. Ayaş türbeler bakımından inanç turizmi açısından yüksek bir potansiyele sahiptir.
 

Yavuz Analar Türbesi 
Uyumayan ve çok ağlayan çocukların Yavuz Analar Türbesinde şifa bulduğuna inanılır.
 
 
 
 
 

İskender Sultan Türbesi
Türbeye çıbanlı hastalar getirilmektedir. Çıbanı olan kimseler çeşme önündeki çamurdan alarak çıban üzerine sürer ve çeşme örtüsünü tutan demirli direğe çivi çakarlar.
 
 
 
 

Osman Dede Türbesi
Türbenin, felçli ve ağzı eğrilen hastalara iyi geldiğine inanılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şeyh Muhyiddin
Çarşı meydanında kendi adıyla anılan caminin yanında bulunan mezarda yatan Şeyh Muhittin’in kutsallığına inanılmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umdum Dede Türbesi
Karakaya’da Arıklar yolunun sol yanında kumlu dorukta mezarı vardır. Göğüsleri süt dolayısıyla şişen emzikli kadınlar türbeye getirilerek buradaki topraktan yedirilir.
 
 
 
 

Toprak Dede Türbesi
Toprak yiyen çocuklara buradan alınan toprak yalatılınca o çocuğun bir daha ağzına toprak koymadığına inanılmaktadır.
 
 
 

Kesikbaş Sultan Türbesi
Türbesi aşağı uçta kendi adıyla anılan camiinin içindedir. Kesikbaş Sultan’ın gövdesinin türbede, başının ise yanındaki kuyuda olduğu söylenmektedir. Hastalıklı çocuklar kuyunun suyunu içer ve bol su ile yıkanırlar.
 
 
 
Şemsi Dede Türbesi
Bayramiye tarikatının Şemsiye koluna bağlı bir şeyhtir. Sıtma hastalığına tutulan hastalar Şemsi Dede mezarına gelir, yanına yatarlar. Böylece hastalığın geçeceğine inanılırdı. Artık günümüzde sıtma görülmediğinden Şemsi Dede Türbesi ziyaretçisi azalmıştır.
 
Değnekli Dede Türbesi
Amin tepesinde mezarının kalıntıları vardır. Bu tepeye Top tepesi de denir. Genç kızlar kısmetlerinin açılması için Değnekli Dede’nin mezarının başına diktikleri bir değneğe bez parçası bağlar ve o çerçeveden aldıkları taşlarda murat ve dilek tutarlar. 
 
Sıtma Dedesi Türbesi
Namazgâhın ortasında mezarı ve bunun yakınında pınarı vardır. Sıtma Dede’nin bu pınarından hastalar su içer  ve banyo yaparlar.
 
Göz Pınarı Dedesi
Ova bağlarında Ayaş Çayı kenarında kayım hocanın torunu Kemal Kısıl’ın bağındaki göz pınarı yanında yatmaktadır. Bu pınarın suyunun göz değmesinden yani nazardan husule gelen vücuttaki yara, berelere iyi geldiği bu suyla banyo yapıldığı zaman nazarın etkisinin kalmadığına ve fiziki hastalıkların geçtiğine inanılır.
 
Akkaya Dede Türbesi
Ağrılı ve ruh hastalarının götürülüp ziyaret ettikleri bir ziyaretgâhtır.
 
Şeyh Zekeriya Türbesi
Mezarı Hacımemi Mahallesi Şakir Efendi Sokağı’ndadır. Vaktiyle buradaki arsada ev yaptırmak isteyen mahalle sakinlerinden Havva Ertem’in büyük dedesi Hacı İbrahim Efendi rüyasında bu zatı görür ve onun “Ben Bünyamin Hazretlerinin arkadaşlarındanım. Bütün aile burada yatıyoruz. Üzerimize bina yaparak bizi rahatsız etmeyin.” demesi üzerine o yerdeki toprak kazılınca kemikler ortaya çıkar. Bundan başka erenlerden Zekeriya yazılı bir taş bulunur. Hastalıklı çocuklar mezarının yanına şifa niyetine yatırılıyor.
© 2019 Ayaş Belediyesi