Camiler

Bünyamin Cami ve Türbesi
Yapım tarihi hakkında kesin bir bilgi (15.YY. ve 16. YY. sonları ) yoktur. Cami, iki sıra direk ile kıbleye dikey 3 nefe ayrılmıştır. Yapının tavanı ahşap, kirişlemeli olup, orta nefin tavanı yanlardaki neflerden daha yüksektir. Caminin kuzeydoğu köşesindeki Ayaşlı Âlim Bünyamin Ayaşi’nin türbesi yer almaktadır. Türk İslam mutasavvıflarından Ayaşlı Bünyamin Hazretleri Osmanlı Döneminde pek çok alim mutasavvıf ve devlet adamı çıkarmış olan Ayaş İlçesinde dünyaya gelmiştir.
Asıl adı Mustafa olan Bünyamin Ayaşi, Bursalı Şeyh Ömer (Bıçakçı Ömer) ‘den sonra Bayramiye Tarikatının postuna oturmuştur. Atılan bir iftira sonucu Kütahya Kalesine hapsedilir. Bu sıralarda Rodos adasını kuşatan Osmanlı ordusu bir türlü sonuç alamamaktadır. Padişah Kanuni Sultan Süleyman huzursuzdur. Bünyamin Ayaşi’nin dostlarından olan Çuhadar durumu anlatınca, padişah kendisinin salıverilmesini emretmiş ve kale bundan sonra düşmüştür.

Bünyamin Cami ve Türbesi


Killik Cami
Yukarı Ayaş’ta, Hacıveli Mahallesinde olan, Ayaş’ın önemli kimlik öğelerinden birisidir. Bu cami kitabesine göre Hicri 968 (1560) tarihinde yapılmıştır. Caminin kırma ahşap çatısı ve alaturka kiremit örtüsü 20.YY.’dan sonra yapılmıştır. Beden duvarları moloz taş ve ahşap hatıllardan oluşmuştur.

 

Killik Cami


Aktaş Cami
Hacımemi Mahallesi’nde yer alan Aktaş Caminin 16. veya 17. YY.’da yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Beden duvarları küçük moloz taş ve ahşap hatıllıdır. Çatısı kırma çatılı ve alaturka kiremit kaplıdır.

Aktaş Cami

 


Ulu Cami
16.YY. Selçuklu Döneminde yapılan ahşap yapı aşağı Ayaş’ta geçmişte geleneksel merkezin odak noktasında, günümüzde Cumhuriyet Meydanı olarak adlandırılan kent meydanında yer almaktadır. Yerleşimin en eski tarihli ve en büyük camisidir. 16.YY.’da Selçuklu döneminde yapılan bu yapı, Selçukluların aynı dönemde Ankara’da yaptıkları ahşap camilerin benzeridir. 17m*13m ölçülerinde boyuna dikdörtgen formlu caminin alaturka kiremit kaplı ahşap çatısı ve doğu duvarının ortasındaki taş kaideli minaresi sonradan yapılmıştır.

 

Ulu Cami

© 2020 Ayaş Belediyesi