Bunları Biliyor musunuz?

 

  • Ayaş vadi içerisinde olduğundan yeşili bol ve havası temiz bir ilçedir.
  • Maden suyu kaynakları zengindir ve 5 adet jeotermal kuyu mevcuttur.
  • İlçede iyi tarım uygulamaları yapılmaktadır.
  • İlk yerleşimler M.Ö. 2000’lerde Hatti ve Hititlere aittir. Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi eserleri bulunmaktadır.
  • Malazgirt Savaşı sonrası Oğuzların Ayaz Oymağı yöreye yerleşmiş ve yöre parlak, aydınlık gece anlamına gelen Ayaş olarak anılmaya başlamıştır.
  • Roma dönemi hamamları ve Selçuklu kaplıcaları termal kaynakların binlerce yıldır kullanıldığını gösterir.
  • Evliya Çelebi Seyahatnamesinde han, hamam, çeşme, cami, bağ ve bahçeleriyle anılır.
  • Bünyami-i Ayaşi, Vezir-i Azam Nişancı İsmail Paşa, Hekim Şaban Şifai, Seyit İsmail Paşa, Es’ad Muhlis Paşa, Mauallim Şakir Efendi ve Sadullah Paşa gibi vezir ve elçiler Ayaş’ta yetişmiştir.
© 2020 Ayaş Belediyesi