Birim Müdürleri

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 
Serpil DİNÇER
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Murat  ÖZYÖN
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Nevra  ÇALIŞ 
 
 
 
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR V. 
Özge YAMAN EKLEME
 
ZABITA MÜDÜRÜ 
Mustafa KORKMAZ
 
© 2020 Ayaş Belediyesi