Ayaş Mahalleleri

Merkez Mahalleleri

 • Hacırecep Mahallesi
 • Hacıvelı Mahallesi
 • Hacımemi Mahallesi
 • Derviş İmam Mahallesi
 • E.T.A. Mahallesi
 • Ferahfakı Mahallesi
 • Şıhmuhittin Mahallesi
 • Camiatık Mahallesi
 • Ömeroğlu Mahallesi
 • S. Cuma Mahallesi
 • S. Mahkeme Mahallesi
 • S. Hocasınan Mahallesi

 

Ayaş Köyleri (Dış Mahalleleri)

 

Akkaya Mahallesi

Ayaş ilçe merkezine uzaklığı 24 km. Beypazarı-Adapazarı yolu üzerindeki, Ayaş İçmeceleri yol ayrımındadır. Eski köy yerinde “Osman Dede Zaviyesi” şeyhi “Osman Dede” türbesi vardır. Bu zaviyenin 1888 tarihli vakıf kaydı vardır.

 

Basayaş Köyü

Başayaş Köyü’nün ilk yerleşim yeri terk edilerek, Ayaş-Ankara yolu üzerine ve Ayaş’a 6 km uzaklıktaki yeni yerine taşınmıştır. Eski köydeki Ramazan Fakih Camii, Osmanlı dönemi yapısıdır.

 

 Başbereket Köyü

Başbereket Köyü, Ayaş’ın kuzeyinde ve ilçeye 11 km, Ankara’ya uzaklığı ise 48 km’dir. Köyün nüfusu kış aylarında azalsa da yaz aylarında 300’ü bulmaktadır.

 

Bayat Köyü

Eski bir yerleşme yeri olan Bayat, ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır. “Gavur Mezarlığı” bölgesinde ve köydeki yapı duvarlarında antik malzemeler bulunmaktadır.

 

Bayram Köyü

Köyün ilçeye uzaklığı 10 km olup 250 civarında bir nüfusu sahiptir. Köydeki tarihi eserler arasında “Derebağ Höyüğü’’ ve Roma dönemi “Mil Taşı” bulunmaktadır.

 

Çanıllı Uluyol Köyü

Ayaş’a 16 km uzaklıkta bulunan belde, 2005 yılında çıkarılan Mahalli İdareler Kanunu ile Ayaş’ın mahallesi konumundadır. 740 haneli mahallede 1700 kişi yaşamaktadır.

 

Evci Köyü

Balaban Dağları yamacında bulunan köy, ilçe merkezine 34 km uzaklıkta olup 180 civarında nüfusa sahiptir. Ayaş’ın uzak köylerinden biridir.

 

Feruz Köyü

Firuz” adıyla da anılan eski bir yerleşim yeri olan köyün ilçeye uzaklığı 33, Ankara’ya uzaklığı 67 km’dir. 130 haneli köyün nüfusu 200 dolayındadır.

 

Gençali Köyü

Ankara’ya 101 km, Ayaş’a 41 km uzaklıktadır. Köy, 166 haneli ve 700 nüfusludur.

 

Gökçebağ Köyü

Tikse”, “Tiske” adıyla da bilinen köy, Bayram köyünden sonra gelir. Ankara’ya 73 km, Ayaş’a 13 km uzaklıkta olup 120 haneli ve 280 civarında nüfusa sahiptir.

 

Gökler Köyü

Abdüsselam Dağı’nın güney yamacında, eski bir yerleşme yeridir. Köyün “Alay Deresi” mevkiinde Frig dönemine ait yonca ağızlı bir bardak ile köy içinde de antik malzeme bulunmuştur.

 

İlhan Köyü

Ayaş-Güdül Yolu’na 2 km, Ankara’ya 85 km, ilçe merkezine ise 21 km uzaklıkta olan İlhan, 200 haneli ve yaklaşık 300 nüfusa sahip bir köydür.

 

Ilıca Köyü

Ayaş-Güdül Yolu üzerinde bulunan köy, ilçe merkezine 13 km, Ankara’ya 73 km uzaklıkta olup yaklaşık 550 nüfusa sahiptir. Köyün yakınından İlhan Çayı’nı besleyen Ilıca Suyu geçmektedir.

 

Oltan Köyü

Ayaş’ın ikinci büyük beldesi olan Oltan, Sinanlı ile Gençali arasında yer alır. Ayaş’a 15 km uzaklıktadır.Belde 660 haneli olup nüfusu ise 1500 civarındadır. Ancak son çıkan Mahalli İdareler Kanunu ile belde vasfını kaybetmiştir.

 

Ortabereket Köyü

Hitit, Frig, Grek ve Roma dönemi yerleşme yerlerinin bulunduğu köyün, Ayaş’a 18 km Ankara’ya ise uzaklığı ise 65 km’dir. Yaklaşık 450 nüfuslu köyde, 100 hane vardır. Başbereket ile Çanıllı köyleri arasında yer alır.

 

Pınarkaya Köyü

Yaşlıların “Şeylek” adıyla andığı köyün, Ankara’ya 73 km Ayaş’a uzaklığı ise 26 km olup 250 nüfuslu bir köydür.

 

Sinanlı Köyü

Ayaş’a 5 km uzaklıkta olan Sinanlı, ilçenin en büyük beldesidir. Üç mahalleden oluşan 680 haneli beldede 2000 civarında nüfus yaşamaktadır.

 

Tekke Köyü

Abdüsselam Dağı’nın güney yamacında ve Gökler’in batısında yer alan Tekke’nin ilçeye uzaklığı 19 km’dir. 250 haneli köyün nüfusu 450 civarındadır.

 

Uğurçayırı Köyü

Ankara’ya 70 km, Ayaş’a uzaklığı ise 10 km olan ve Beypazarı Yolu üzerindeki köyün Balçiçek Çiftliği, Uğurçayırı Çiftliği ve Fidanlık gibi farklı bölgeleri vardır. “Oğuz Çayırı” olarak da bilinen bu bölge, Osmanlı döneminde Ankara Kalesi içinde bulunan “Alaaddin Camii”nin vakfıdır.

 

Ulupınar Köyü

Malal”, “Melal” adı ile de bilinen köyün ilçeye uzaklığı 16 km olup yaklaşık 120 nüfusludur.

 

Yağmurdede Köyü

Eski adı “Dastarlı” olan köyün, Ankara’ya uzaklığı 78 km, ilçe merkezine uzaklığı ise 18 km’dir. Köyün nufusu ortalama 200 civarındadır. Eski yerleşim yeri olan köyde, antik kalıntılar ile “Kasımoğlu Türbesi” vardır.

© 2020 Ayaş Belediyesi