Açıklama

Açıklama

Son zamanlarda bazı kişilerce Ayaş'ta mezarlığın satıldığı şeklinde belediyemizi haksız itham altında bırakan iftira mahiyetinde beyanlarda bulunulduğu,bazı çevrelerce de bunun abartıldığı görülmektedir.İnancımız gereği mezarlık,yatır,türbe ve benzeri yerlerin korunması,bakım ve çevre düzeni öncelikli işimizdir.Nal tepesinde Belediyemiz adına tapuda kayıtlı bir yerin mecrasından çıkarılarak bazı fitne ve fesat çıkarmak isteyenlerce olay saptırılmaktadır.Karalama kampanyasına dönüşen yerle ilgili Belediyemiz muhalefete mensup meclis üyelerimizce imzalanarak mahkemeye verilen dava dilekçesini yorumsuz olarak halkımızın bilgisine sunuyoruz.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİDİR

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA-ANKARA

DAVACILAR:

MUSTAFA SÜZEN TC:10945096082 Ayaş Belediyesi Meclis Üyesi 

SÜLEYMAN ÖZYÜREK TC:10087121550 Ayaş Belediyesi Meclis Üyesi

AHMET DEMİR TC:13558004680 Ayaş Belediyesi Meclis Üyesi

DAVALILAR:

1.AYAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYAŞ

2.MURADİ ERDAL TC:11635166504 Eryaman Emiryaman Caddesi No:5/A ETİMESGUT/ANKARA

KONUSU:

Ayaş Belediye Başkanlığı tarafından mezarlığın ihale ile satışının iptali ile yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.

OLAYLAR:

Ayaş İlçesinin kuruluşundan itibaren 1000 seneye yakın bir süredir Ayaş hacıveli ve hacırecep mahallesi tarafından mezarlık olarak kullanılan saha üzerine 1952 yıllarında KORE ABİDESİ yapılması için bir kısmının içerisinde bulunan binlerce mezar kaldırılmış veya dozer ile kürünerek binlerce mezar harfiyat ile birlikte atılmıştır.Daha sonra ise abide yapımından vazgeçilmiş ve mezarlık olarak kullanılmaya devam edilmiştir.Mezarlık olarak 1000 senedir kullanılan ve kullanılmaya devam eden bu yerin bir kısmı kadastro tespiti sırasında ferahfaki mahallesi Nal Tepesi mevkii olarak belediye adına tapuya tescil olunmuştur.Üzerinde halk tarafından dikilen 60 senelik çam ağaçları,daha evvel ki belediye tarafından kesilerek kaldırılmış ve bu yerin üzerine Yüksek Okul yapılması için Üniversiteye teklif edilmiş ancak gelen heyet taşınmaz içerisinde bulunan binlerce mezarı görünce mezarlık içerisine bina yapılmaz diyerek yapılan teklifi kabul etmemişlerdir.

 

En son olarak Davalı Belediye Başkanlığı taşınmazın vasıflarını saklıyarak sadece ferahfaki mahallesi Nal Tepesi Mevkiinde belediyeye ait taşınmazın satışı için Belediye Meclisine getirmiş ve satışına karar almıştır.

 HALKIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR

© 2016 Ayaş Belediyesi